Farnost Slavkov a Litultovice          

15. 3. 2020 Neděle        3. neděle postní

Slavkov                         Za + Jana Nedopílka, dceru, zetě a rodiče z obou stran.

Litultovice                     Za + Anežku Malchárkovou, manžela, dvojí rodiče a duše v očistci.

18. 3. 2020 Středa

Slavkov                         Na poděkování Pánu Bohu za prokázaná dobrodiní, s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Maleňákovou a Najsrovou.

20. 3. 2020 Pátek         

Slavkov                         Za rodinu Gregorovou s prosbou o Boží milosti a ochranu Panny Marie.

22. 3. 2020 Neděle        4. neděle postní

Slavkov                         Za + Emila Šnajdra a rodiče z obou stran.

25. 3. 2020 Středa        Slavnost Zvěstování Páně

Slavkov                         Za těžce nemocnou osobu s prosbou o uzdravení a Boží ochranu a přímluvu Panny Marie pro celou rodinu.

27. 3. 2020 Pátek

Slavkov                         Za + Milana Kosteru a rodiče Štěpána a Zdeňku Kosterovy.

29. 3. 2020 Neděle        5. neděle postní

Slavkov                         Za + Vladimíra Šnajdra, rodiče a sourozence.

Litultovice                     Za + Luďka Kuzníka a rodiče z obou stran.